iHub je internetový magazín pro nezávislé autory a širokou veřejnost


Článek

iH

31.05.2013 06:00

Náš stát

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

Stát je instituce, která disponuje mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti, jako jediná má tato instituce monopol na udržení moci za použití síly na daném území. Je také jedinou organizací v rámci lidské společnosti, která nezískává příjmy prostřednictvím dobrovolných procesů, tedy materiální produkcí, směnou nebo pro společnost nezbytnou službou. Svoje příjmy získává s využitím nátlaku, pod hrozbou sankcí, prostřednictvím regulací zajišťovaných přebujelým byrokratickým diktátem, což je v přímém rozporu s přirozenou a nenásilnou cestou používání selského rozumu a přiměřeně vynakládané energie, kterých je zapotřebí pro zajištění obživy a prosperity lidské společnosti.

Současná mocenskopolitická struktura státu, založená na fungování násilných a vůči společnosti mnohdy i vykořisťovatelských nástrojů, je také v přímém rozporu s přirozeným lidským právem, jehož uplatňování občan od instituce státu očekává. Jde o parazitický proces, který namísto podpory smysluplného produktivního rozvoje celé lidské společnosti jej naopak paralyzuje a přesouvá, za pomoci politických nástrojů, hodnotovou lidskou produkci k destruktivním jedincům a skupinám.

Cesta společnosti určovaná potřebami lidské povahy je cestou uplatňování lidstvu přirozených práv, tedy vzájemné dobrovolné směny vyrobených produktů, a to prostřednictvím volného trhu, na kterém lze své zdroje mírovou a harmonickou cestou znásobit, a tím maximalizovat produktivitu a životní úroveň všech účastníků této vzájemné směny.
Principy neustálého zasahování do (pro společnost již tak značně nesrozumitelných a hlavně nefunkčních a pokřivených) zcela zásadních zákonů rovnosti, uplatňovaných mocenskými skupinami dvou partiček, které si říkají pravice a levice, se dostaly do přímého rozporu se základním lidským právem na prostou přirozenou pravdu.

Krize pokřivených hodnot

Pokud vláda způsobí obrovský státní dluh, který musí splatit (pomáhá si např. tak, že vydá dluhopisy), není jiné cesty než zdanit jednu skupinu obyvatelstva, mnohdy tu, která stávající vládní mocenskou strukturu nepodporuje.
V našich ryze českých podmínkách se ale stáváme svědky paradoxů, zcela naruby obrácených hodnotových principů, jako je zvyšování daní pravicovou vládou, což svědčí o hloubce a závažnosti současného ekonomického, ale i politického stavu naší země.

Peníze jsou národním majetkem… občanů, nikoliv bank

Zásadním celosvětovým omylem mocenských struktur je současné pojetí koncepce vlastnictví peněz. Z titulu příslušnosti ke své vlasti se každá lidská bytost prostřednictvím svého občanství stává oprávněným vlastníkem části peněz emitovaných centrální bankou, ale i dalších výnosů státem vlastněných firem a přírodního a hmotného surovinového bohatství.
Místo tohoto přirozeného práva občana je státní ekonomická moc vyzvedávána mnohdy zkorumpovanou politickou mocí podpořenou právnickými přeludy a dále předávána do rukou anonymních nadnárodních bankovních kartelových mocností, které za pomoci úroků (což je nekrytá měna, která zcela zásadně devalvuje peněžní hodnotu), a mnohdy nesmyslných poplatků ze všeho, po celé generace odsávají státní (a občanský) majetek lidí ve společnosti.
Současný bankovní diktát s neomezeným právem určovat toky peněz dle svých požadavků a potřeb je hlavní příčinou celosvětových ekonomicko-sociálních problémů lidstva, neboť se zcela vymknul kontrole svrchované autority státu a nutí společnost rafinovaným marketingem ke stále větší a větší závislosti na mnohdy nesplatitelném dluhu a proradných spekulacích s komoditami i se samotnými penězi.
Přirozenost individuálního vlastnictví měny jako nezbytného prostředku ke směně produktů je nahrazována virtuálními penězi, kde lze pouhým posunem desetinné čárky měnu znehodnotit desetkrát. Vývoj ztráty hodnoty peněz (nazývané inflace), jež u mnoha komodit dosahuje v paměti starších občanů i tisíců procent, je výsledkem ztráty ekonomické svobody a vlády občanů nad cenou peněz.
Nepřetržitý přesun vlastnictví peněz z rukou občanů (za pomoci úroků, které jsou jednou z hlavních příčin tvorby inflace) a „státu“ do rukou bank, je ve své podstatě skrytým daňovým nástrojem uplatňovaným v rozporu s přirozeným právem občana na poctivou a spravedlivou ekonomickou správu financí jeho země.

Co říká Ústava

Zdrojem veškeré statní moci je lid, který ji realizuje skrze zákonodárnou moc, tedy prostřednictvím zákonodárců, poslanců a senátorů. Státní moc má sloužit všem občanům a lze ji uplatňovat jen v mezích a způsobem, které stanoví zákon. Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.
Současní zákonodárci však jsou svým přístupem a činy národem vnímáni spíše jako zkorumpovaná a klientelistická banda, která plodí zákony šité sobě na míru, bez ohledu na službu národu, pro kterou byli zvoleni a k níž se zavázali.
Soudce jmenuje prezident, který nikdy nebude nezávislou instancí hájící základní spravedlivou podstatu zájmu všech skupin lidí, ale vždy bude do soudcovských funkcí prosazovat jemu (nebo jeho politické orientaci) spřízněné osoby, jež posléze svojí loajalitou své jmenování oplatí.
To samé pravidlo platí i pro Ústavní soud. Podpora kandidatury prezidenta je v našich českých podmínkách z minulosti značně zprofanována milionovým „všimným“ za hlas a v novodobém přímém pojetí principu volby se prokázané služby odměňují tituly, funkcemi nebo diplomatickými posty. Dá se konstatovat, že tato „distribuce trafik“ je zaběhnutým platidlem v celé šíři státní správy.

Co z toho plyne?

Stát v dnešní podobě ve své podstatě nemůže nikdy naplnit to, co lidé od svého státu, jakožto od instituce předurčené k plnění společenské služby, očekávají, a nelze ani dosáhnout naplnění obsahu Ústavy, neboť historie je plná důkazů o tom, co státy, potažmo vlády jsou schopné v opojení z nabyté moci na svém vlastním národu spáchat (nacizmus, komunizmus a nebo současná pseudodemokracie, prolezlá klientelizmem a korupcí).
Závěrem lze konstatovat, že současné pojetí Ústavy je ve vztahu ke společnosti značně nedokonalým pořádkem, který spíše generuje společenský nepořádek, umožňující mocenským skupinám kontrolovat a ovlivňovat ve svůj prospěch vše, na čem jim záleží.
Z těchto důvodů narůstá ve společnosti požadavek na potřebu zásadním způsobem přepracovat Ústavu tak, aby začala skutečně sloužit bez výjimky celé společnosti a ne jen vyvoleným skupinám.

Petr Havlíček

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

—————

31.05.2013 05:47

Jak podpořit smysluplný projekt

Potřebujeme vaši pomoc.

Možná jste již zjistili, že na serveru iHub.cz jsou zajímavé a originální články. Dali a dáváme si na nich záležet. V anketě v levé dolní části této stránky hlasovala většina z vás pro "ANO, TENTO PROJEKT JE DOBRÝ NÁPAD". Spoustu věcí zvládneme bez jediné koruny. Pokud zde však mají být jenom ty nejlepší články a v hojném počtu a má se zapojit více kvalitních autorů, potřebujeme peníze na rozvoj. Server bude potřebovat i profesionální redesign. Přispějte libovolnou částkou. I kdyby to měla být jenom padesátikoruna, velmi to pomůže. V levé horní části serveru najdete ten nejrychlejší způsob zaslání finanční částky - Donate. Nebo mi napište na jhy(zavináč)jhy.cz a domluvíme se individuálně.

Budeme zde i průběžně uvádět celkem vybranou částku. Zatím začínáme, takže aktuální stav účtu je 0,-Kč

Děkujeme. 

Jan Hýsek, jhy(z)jhy.cz

—————

31.05.2013 05:27

Kteří poslanci by měli zůstat? Rozhodněte i vy!

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

Na občanské sociální síti Deník politika byl spuštěn další zajímavý projekt, tentokrát ke sněmovním volbám, které se s největší pravděpodobností odehrají již za rok. Jde o to, že každý občan může hlasovat kladně, záporně nebo neutrálně pro jednotlivé poslance a vyjádřit tím, kdo z nich by měl ve funkci zůstat, a kdo by se měl naopak poroučet. Proč byste se měli zapojit i vy?

Je to zdarma, zabere to pár minut a ovlivníte tím veřejné mínění celého národa. Lidé si u nás často stěžují, že jako jednotlivci nemohou nic ovlivnit. Dovolím si tvrdit, že to není pravda. A tento projekt a sociální síť Deník politika vůbec je jen další ukázkou toho, jak můžeme naši zemi měnit k lepšímu. Z pohodlí domova, od počítače.

Kolik lidí tam bude hlasovat? Méně, než jich v naší zemi žije. Méně, než jich bude volit. Jenže ony tam nějaké výsledky budou. Už jsou. Bude se o tom mluvit. Budou o tom psát média a možná se o tom zmíní i Václav Moravec v přímém přenosu několik hodin před volbami. V těch ale máme hlas jenom jeden. Jenže vliv může mít každý z nás daleko větší. A toto je jedna z cest, jak jej znásobit.

Odkaz: https://www.denikpolitika.cz/projekty/poslanecke-volby-2014

Miroslav Návrat

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

—————

27.05.2013 00:02

Proč muselo Yahoo koupit Tumblr a co to je

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

Marissa Mayerová, Yahoo!

 

Yahoo! - bývalá velká internetová star a inovátor - již nějaký čas nepatří mezi IT firmy, o kterých by se psalo s velkým nadšením a obdivem. Zdá se, že hodně zaspali. Na druhou stranu se s tím snaží něco dělat.

Po ne zcela šťastném otočení se několika šéfů ve vedení Yahoo! byla do čela Yahoo! postavena velmi atraktivní a mladá žena - Marissa Mayerová. Tak trochu IT celebrita a bývalá vysoce postavená zaměstnankyně firmy Google. A Marissa se zdá se činí. Za 10 měsíců ve funkci koupila již desátou firmu. Zatím největším úlovkem je projekt Tumblr a hovoříme tady o nákupu za 1,1 miliardy usd. 

Doporučení

Máte někdy potíže se zrakem?

 

Velký kupuje malého, nového a dravého

Představa, že si jako zavedená velká firma koupíte nějakého nového malého inovátora a hned jej snadno začleníte do svého byznysu a bude to fungovat, dokonce synergicky, je myslím dosti naivní. Může to vyjít a nemusí. Jde o to, že to jsou přeci jenom trošku jiné "živočišné druhy". Mladého inovátora tak můžete snadno zničit a jedná se o zmařenou investici. Přesto se to občas podaří a funguje to. Vybavuji si například nákup Youtube společností Google. A Youtube je dnes silnou zbraní Google a roste jako z vody.

Yahoo! nad propastí?

Yahoo!, a již jsem to na Akciecz zmiňoval dříve, potřebuje nějaké oživení či nějaké zásadní inovace jako sůl. Tedy pokud nechce odejít do věčných lovišť. Ale oni si to v Yahoo! myslím velmi dobře uvědomují. Na Tumblr sazí mnoho peněz. Je faktem, že posledních 12 měsíců investoři akciím Yahoo! značně věří a tak se podívejte na jejich růst zde. Investovat nyní do akcií Yahoo mi však moho nedává smysl, ale nejsem neomylný. 

Co je Tumblr

Tumblr přitahuje značnou pozornost již nějaký čas a sám jsem si jej před zhruba rokem vyzkoušel a založil si tam osobní stránku. Bylo to skutečně primitivní a stránku Jan Hýsek (Tumblr) najdete zde. Tumblr vám slouží k publikování čehokoliv. Například vašich článků, odkazů, foto, videí atd. A vaše stránky a příspěvky může vidět kdokoliv kdo brouzdá po internetu. Tumblr je v zásadě něco mezi blogovacím systémem a sociální sítí. Tumblr získal své jméno od "tumblelogů", což jsou blogy, kam dáváte hlášky, krátké texty a vše výše popsané. Význam Tumblr? 117 milionů návštěvníků jenom v USA v dubnu 2013. 108 milionů blogů. Přes 50 miliard příspěvků. Věřte nebo ne, v USA je to jedna z nejpopulárnějších stránek a mezi teenagery je oblíbenější než Facebook. 

Ekonomické výsledky Tumblr

To je ta potíž. Síť je tak atraktivní i proto, že zde není téměř žádná reklama. Jenže proto také zatím Tumblr nevydělá ani na svůj provoz. Vloni utržili v Tumblr za reklamu pouhých 12 milionů dolarů. Letošní cíl je 100 milionů dolarů, ale ten se téměř jistě nepodaří splnit. Podaří se Yahoo! Tumblr nezahubit, udržet v růstu a ještě výrazně zvednout zisky? Toť otázka za 2000Kč. Na druhou stranu nepochybuji o tom, že Yahoo! nyní vypadá atraktivněji i pro mladší populaci, která "jede" na Tumblr. Ale sama Marissa se zapřísáhla, že s Tumblr to v Yahoo! "neposerou", tak se nechme překvapit. 

Závěr

Ani nyní mi akcie Yahoo! nepřipadají atraktivnější a titul bych si nekoupil. Tumblr je velmi zajímavý počin a uvidíme, zda ho stárnoucí obr Yahoo! nezadusí. Pokud se to naopak Yahoo! povede, mohli by získat mnoho. A to nejenom na atraktivitě. 

Toto není investiční doporučení! 

Jan Hýsek, jh(z)akciecz.com 

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

—————

21.05.2013 22:01

Stando Polčáku, vždyť ty jdeš proti obcím!

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

Stanislav Polčák (TOP09)

 

Z důvodů souvisejících s výkonem místní samosprávy obce každoročně realizují celou řadu transakcí v oblasti pozemků i nemovitostí. Smlouvy o koupi nebo prodeji si obce odjakživa tvoří samy a v mnoha případech poskytují svoje zkušenosti v této oblasti i svým občanům. A tak by se dalo předpokládat, že první místopředseda a poslanec Starostů a nezávislých, Stanislav Polčák, bude, samo sebou a v první řadě, hájit zájmy obcí. Jaká je ale skutečná realita?

Doporučení

Máte někdy potíže se zrakem?

 

Z jeho pera vzešel návrh, že všechny majetkové převody, a s tím související smlouvy předkládané na katastr nemovitostí, budou smět vypracovat pouze právníci. V případě naší obce by toto ničím neopodstatněné a zcela zbytečné nařízení znamenalo navýšení ročních nákladů o statisíce. U měst by se tyto náklady mnohde šplhaly k miliónům.

Je třeba zde uvést, že se o to samé zmíněný poslanec již pokusil v minulosti a neuspěl. Od samotných starostů sklidil za tuto nesmyslnou pitomost značnou kritiku. Na přímou otázku, proč to dělá, odpověděl: Právníci mají málo práce, a tímto krokem by se jejich situace zlepšila.

Proboha, Stando, vždyť ty lobuješ proti zájmům obcí a na úkor celé občanské společnosti! Zdá se ti to normální? Do Poslanecké sněmovny ses dostal zásluhou starostů a dnes navrhuješ zákony, které jsou namířeny přímo proti nim! Ty ses snad úplně zbláznil nebo jsi svoje poslání hájit zájmy obcí prostě hodil za hlavu a kašleš na ně….
Dnes to vypadá, že ti obce zřejmě nikdy k srdci příliš nepřirostly a že tvoje politické cíle byly zaměřené na zcela jinou oblast. To tedy děláš starostům pěknou vizitku!!! Je ti zřejmě zcela jedno, že dnes má občan (nebo obec) možnost se svobodně rozhodnout, jestli se s vypracováním smlouvy na prodej či koupi nemovitosti obrátit na placené odborníky nebo usoudit, že je dostatečně zdatný, aby si ji napsal sám. To, co navrhuješ, je totalitní direktiva hodná minulého režimu. Stavíš všechny ty, kdo v této oblasti celá léta pracují, do role hlupáků a právníky povyšuješ do role neomylných géniů. Ze své zkušenosti vím, že tomu tak není. Smlouva vypracovaná právníkem mi byla vrácena katastrem k přepracování několikrát. Tím chci říct, že katastrální úřad slouží i jako pojistka v případě chybně vypracované smlouvy. Vždy to je o kvalitě a odpovědnosti člověka, bez rozdílu toho, jakou profesi vykonává a o jeho svobodné volbě, kterou chceš nahradit byrokratickým nařízením.

Pokud se dnes ohlédnu nazpět a budu hodnotit svoje mnohaleté úsilí o zbudování politického hnutí Starostové a nezávislí, které mělo za cíl především odstranit diskriminaci obcí, cítím lítost a rozhořčení. Lituji toho, že jsem byl členem Předsednictva, že jsem byl krajským předsedou a přesvědčil mnoho starostů o potřebě vybudovat toto hnutí, které mělo hájit zájmy místních samospráv, tedy občanů, a které dnes slouží výhradně TOPce, tedy Kalouskovi, kterému jsou zájmy obcí ukradené. Lituji i toho, že jsem svým úsilím napomáhal tvému zvolení do Poslanecké sněmovny.

Doporučení

Máte někdy potíže se zrakem?

 

Stando, tvůj dnešní postoj zcela odhaluje tvoje morální selhání v roli reprezentanta starostů a za sebe jsem dnes rád, že jsem z hnutí, kteréhož jsem byl spoluzakladatelem, odešel.

Kolegům a kolegyním z řad starostů a starostek se tímto upřímně omlouvám za to, že jsem neodhalil pravé politické cíle některých představitelů Starostů a nezávislých a že jsem je přesvědčil o potřebě angažovat se v tomto hnutí.

Petr Havlíček

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

—————

19.05.2013 18:29

Investice do akcií Facebook: má to smysl?

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

Otec zakladatel, foto: wired.com

 

Zásadně se neúčastním IPO. Pokud bych snad o nějakém IPO uvažoval, jednalo by se o okamžitý prodej upsaných akcií během prvních několika hodin (U Facebooku by to tedy vyšlo). IPO mi připomíná situaci, kdy insideři prodávají. A když se podívám zpět na posledních pět sedm let, tak se mi neúčast v IPO zatím velmi vyplatila. U IPO Facebooku se navíc jednalo o značně předražené IPO. Jenom si to představte - úpis firmy za dva biliony Kč!!! (Čtěte také Hýsek radí Zuckerbergovi ohledně Facebooku). IPO je však dávno pryč. Jak si stojí Facebook nyní? Je to již investice o které lze uvažovat?   

Doporučení

Máte někdy potíže se zrakem?

 

Facebook je velkým fenoménem. 1,1 miliardy uživatelů, to je zatraceně velká komunita. A nejsou to uživatelé, kteří tráví na této nejpopulárnější sociální síti vteřiny. Velká část těchto lidí tráví na Facebooku hodiny týdně (řada i denně). Sám jej mám zapnutý velkou část dne a využívám jej částečně jako náhradu za e-mail, chat a mobil. A to i k pracovním účelům. Je to užitečná věc a může být i velmi zábavná. Na druhou stranu, i u tak ohromné sociální sítě nemusí být zcela snadné ji monetizovat - rozumějte dostat z té ohromné návštěvnosti peníze. I když bych neřekl, že u Facebooku jdou špatným směrem. Hodně se nyní soustředí na internet v mobilech a tabletech. A ten nárůst těchto uživatelů je značný. A díky tomu rostou i příjmy Facebooku.

Pojďme k aktuálním výsledkům a kurzu. Facebook se upisoval vloni ze 38 usd. Jak jsem popsal již dříve, bylo to značně předražené. Velká očekávání mohou přinášet velká zklamání. Akcie Facebooku tak klesly v průběhu roku až na 17 usd. Nyní se, jak se zdá, odrazily ode dna a jsou na 26 usd. Je to již nyní za dobrou cenu? Asi ne. P/E 1312 a i další ukazatele mne skutečně nepřesvědčily o tom, že je ten správný čas na investici.

Společnost Facebook vykázala v letošním prvním čtvrtletí meziroční nárůst tržeb o 38 procent na 1,46 miliardy dolarů (téměř 30 miliard Kč). Zisk se ale zvýšil pouze o sedm procent na 219 milionů dolarů (4,4 miliardy Kč) kvůli stoupajícím výdajům.

Facebook se v poslední době snaží podpořit své příjmy z reklamy na mobilních zařízeních, jakou jsou chytré telefony a počítačové tablety. Celkové příjmy společnosti z reklamy díky tomu v prvním čtvrtletí stouply o 43 procent. Mobilní zařízení se na těchto příjmech podílela zhruba 30 procenty. Počet uživatelů, kteří se k Facebooku přihlašují výhradně prostřednictvím mobilních zařízení, se meziročně více než zdvojnásobil na 189 milionů.Tady je třeba firmu pochválit. Jiní zaspali, Facebook myslím drží krok s mobilním a "tabletovým" trendem.

Minulý týden se objevily zprávy o rozhovorech Facebooku o převzetí izraelské společnosti Waze, která se věnuje mobilní satelitní navigaci. Společnost rovněž představila soubor aplikací s názvem Home pro chytré mobilní telefony založené na nejpoužívanějším operačním systému Android. Nový software má hlouběji propojit nejpopulárnější sociální síť světa s mobilním telefonováním. 4619 zaměstnanců Facebooku se, jak se zdá, činí.

Doporučení

Máte někdy potíže se zrakem?

 

Co napsat závěrem? Firma je to pozoruhodná. Inovativní. Mají ohromnou klientelu. Snaží se chytit trendy. Přesto, pořád mi to přijde stále moc drahé. Kapitalizace 63 miliard dolarů zisku neodpovídá. A nevěřím tomu, že s tím do roka pohnou tak výrazně, že ten poměr bude dávat větší smysl.

Toto není investiční doporučení! 

Jan Hýsek, jh(z)akciecz.com 

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

—————

15.05.2013 23:44

Chystá se Google vyrábět auta?

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

 

Přijde vám to nepravděpodobné? Tak pojďte uvažovat nahlas se mnou... 

Jistě znáte příběh společnosti Apple Computer, která se za tři desítky let posunula od výrobce osobních počítačů k dnešnímu Apple, který produkuje počítače, mobilní telefony, přehrávače hudby až po online obchod s hudbou. Přitom když se podíváte třeba na iPhone 5, zjistíte, že Apple jej v zásadě navrhnul, kompletuje, pohání jej jeho software, ale součástky produkují dodavatelé z celého světa. Apple to vymyslel, složil, dal tomu značku a prodává. Zde můžete namítnout, že mobil není auto. Dobrá. Pojďme dál.

Doporučení

Máte někdy potíže se zrakem?

 

Co je automobil?

Co je to dnešní automobil? Dnešní automobil je čím dál více elektronika a software. Dnešní auta se jednoduše stávají spojením elektronických systémů a softwarových aplikací na kolech. Je dost možné, že někdo brzy vytvoří operační systém s otevřeným zdrojovým kódem pro auta. Ten pak budou moci volně využívat ostatní. Stejně jako Google dal vzniknout systému Android. Tím umožnil vstoupit na trh s mobilními telefony dalším. Mnohé komponenty dnešních automobilů produkují nezávislí dodavatelé. Může jím být jedno, zda u nich nakupuje Ford, Google nebo třeba Facebook. Proč by tedy Google, dnes asi nejvýznamnější IT hráč a velký inovátor, nemohl již za 10-15 let vyrábět auta? A věřili byste, že se něco podobného v automobilovém průmyslu dělo již před sto lety a auta pod svojí značkou prodával maloobchodní prodejce Sears Roebuck?

Otázka pro vás

Dokážete si představit, že budete mít již brzy v garáži třeba víkendový vůz na obrázku se značkou Google? Já velmi.  

Jan Hýsek, jh(z)akciecz.com 

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

—————

13.05.2013 14:57

Co umí Google Glass a kdy budou na trhu

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

Čím dál více nám slouží technika a čím dál více se jí obklopujeme a stáváme se na ní závislí. Dříve či později dojde k přímému propojení techniky s člověkem a stane se naší nedílnou součástí. To znamená, že bude součástí našeho těla. A ten zlomový bod se zdá se pomalu blíží. Google Glass jsou zřejmě takový předvoj. (Je libo trochu více sci-fi?) 

Google brýle jsou aktuálně asi nejvíce prezentovaným připravovaným produktem společnosti Google. Pracuje se na nich již minimálně dva roky a již nyní je několik tisícovek vývojářů testuje a také pro ně připravují aplikace. Google brýle vám umožňují "za pochodu" sledovat webové stránky, pořizovat snímky, nechávat se třeba navigovat. A to bez použití rukou, díky hlasovému ovládání. Zájem o tyto brýle je takový, že dokonce i vybraní vývojáři, kteří tento prototyp nyní testují, si je museli koupit a to za ne zcela malých 1500 usd. Právě teď je tedy mezi lidmi testováno 8000 těchto brýlí. A známe již první reakce.

První reakce

Známý bloger Robert Scoble se nechal slyšet, že se pro něj brýle staly návykovými a že si bez nich nedokáže život již představit. Dokonce se nechal vyfotit jak se s nimi i sprchuje. Odkládá je pouze na noc. 

Co Google Glass vlastně jsou

Je to v zásadě počítač v brýlích. Umožňují vám se připojit přes wi-fi na internet či přes bluetooth na mobil v kapse. Brýle mají zabudovaný displej, který lze sledovat se srovnatelným komfortem, jako když sledujete velkou televizní obrazovku z několikametrové vzdálenosti. Displej, který sledujete, je průhledný, takže stále můžete normálně vidět. Je otázkou, s jakou pozorností člověk dokáže najednou sledovat displej i okolí. Je faktem, že do určité míry podobnou technologii dnes využívají moderní luxusní vozy, kdy se klíčové informace promítají na čelní sklo. Brýle lze ovládat hlasově či dotykem. Google udělal za poslední dva roky při vývoji ohromný pokrok a snížil hmotnost z původních čtyřech kilogramů na aktuální hmotnost odpovídající hmotnosti masivnějších slunečních brýlí.  

 

 

Tak co myslíte? Budou tyto brýle za pár roků tak běžné jako dnes iPhone? Je to celkem dosti možné. Koupili byste si takové brýle s cenovkou třeba 500 usd?

Jan Hýsek

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

—————

12.05.2013 22:46

Vrtulníček vás natáčí a rovnou posílá záběry na Facebook

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

MeCam

Zdá se, že něco takového bude již brzy možné. Při čemkoliv, co děláte, se můžete nechat natáčet a posílat si záběry třeba na Facebook. Stačí k tomu malá helikoptérka (přesněji kvadrokoptéra), která vás malou kamerkou snímá. Zatím je ve fázi vývoje prototypu, ale firma Always Innovating to zdá se myslí vážně a blíží se do finále, tedy uvedení na trh. Pro někoho možná bláznivá představa, ale v dnešním světě sdílení... proč ne?

Tato malá helikoptérka nese až 1,5 GB operační paměti, vejde se do dlaně (viz obrázek). Rozpoznává objekty a tak pokud jí řeknete "Následuj mne", dokáže se držet za vámi. Pomocí wi-fi či bluetooth se můžete snímaný obraz přímo přenášet třeba na Facebook či do vašeho počítače. Uvedení na trh je plánováno v roce 2014. Chtěli byste takového "pejska", který vás bude následovat i snímat? 

Jan Hýsek

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

—————

08.05.2013 22:34

O Twitter pro ty co ho (zatím) nepoužívají

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

 

Občas se mezi známými zmíním, že mimo Facebooku jsem také na Twitter. A připadám si při tom jako nějaký geek. Zatímco na Facebooku je naprostá většina, zatím neznám téměř nikoho, kdo by na sociální síti Twitter přítomen byl. Zatímco třeba v USA, kde je na Twitteru spousta lidí (nejvíce uživatelů Twitter je právě v USA), v Čechách je to zatím vysloveně okrajová záležitost. Čím by to bylo?

Twitter v číslech

vznikl v roce 2006

5 z 10 uživatelů je z USA

200 milionů uživatelů celosvětově

162 000 uživatelů Twitter na Slovensku a v Česku

75% tweetů vytváří 5% uživatelů

Co Twitter je

Je to sociální síť, kde obsah tvoří uživatelé. Ti především píší tzv. tweety - krátké texty o maximálně 140 znacích a tyto texty sdílí s každým kdo o ně má zájem. Dále mohou sdílet fotografie či videa. V zásadě můžete sledovat tweety kohokoliv uznáte za vhodné. O kdokoliv má zájem, může sledovat ty vaše. A to je vše. Je to prosté. Vlastně geniálně jednoduché.

Jak ho můžete například využívat

Jeden příklad za všechny. Například máte zájem číst krátké zprávy a komentáře význačných českých osobností o kterých víte, že na Twitteru jsou. Tak se na Twitteru také zaregistrujete (vytvoříte si vlastní profil) a stanete se "sledovately" těchto známých osobností. To vám umožní jejich novinky (tweety) sledovat a to v reálném čase a v chronologickém pořadí (čerstvé nahoře). 

Twitter znamená že... Čtete to, co píší lidé, kteří vás zajímají. A vás čtou zase ti, které zajímáte vy.

Čím se liší Twitter od Facebooku

Twitter je v zásadě stručnější, jasnější, veřejnější. Skoro bych si dovolil říci, že je poněkud racionálnější než Facebook. Méně balastu, více fakt. Jde k jádru věci či čehokoliv.

Někteří tvrdí, že Twitter je také lepším nástrojem pro marketing a byznys obecně. Jiní ho považují spíše za medium než za sociální síť. A jako medium lze využívat velmi dobře. 

Specifika Twitteru

V ČR zatím ne, ale v zahraničí si ho velmi oblíbily celebrity. 

Silným nástrojem Twitteru je tzv. retweet. Když někdo retweetne váš tweet (váš text, foto,...), tak jej zobrazí na jeho profilu. Pokud je to někdo, kdo má větší množství následovníků (tzv. followerů), tak se váš tweet okamžitě zobrazuje i jim. Vidíte, že sociální síť to zcela bez pochybností je, protože umožňuje virální šíření (virální šíření - věci se šíří a sdílí jako lavina tak jak na ně přátelé upozorňují své přátele).

Twitter jako vědma a nástroj pro analytiky

Tento odstavec je možná na příští samostatný článek. Tím, jak na Twitter lidé sdílí informace, pocity atd. a to v ohromném množství, lze je analyzovat. A dají se tak dosáhnout pozoruhodné výsledky. Dá se tak třeba předpovědět epidemie chřipky, tedy určit kde vzniká, jak se šíří, jak velká je. Když to zjednoduším, stačí sledovat klíčová slova "chřipka" a "nemoc". Pokud toto lidé sdílí po stovkách až milionech, máte Twitter jako dokonalý nástroj analýzy a určování trendů či dokonce předpovídání. Další příklad? Předpověď burzovních trendů. A to trhu jako celku či jednotlivých firem. 

Klábosení.cz

Český Twitter sleduje velmi zajímavý projekt klábosení.cz

Průměrný uživatel Twitter v roce 2008

28letá Američanka s iPhonem mající 102 followerů a sledující 208 lidí, kterou zajímá a probírá hlavně rodinu a módu

Kdo bývá v ČR na Twitteru velmi často

Novináři. Televizní a rozhlasoví moderátoři. IT osobnosti.

Český byznys na Twitteru

Zde je třeba říci, že tuzemský byznys se to s Twitterem zatím spíše učí a testuje. Ale někteří jsou aktivní více, jako např. Škoda auto či HP.

Závěr

Twitter v Čechách zatím moc nejede, ale roste velmi slušně. Je to světově již silná sociální síť. Dá se o ní hovořit i jako o mediu. Má ohromný potenciál pro zpracování velkých množství dat a určování trendů. Já osobně bych využití viděl například právě na finančních trzích a to nejen při určování trendů. O Twitteru ještě hodně uslyšíme. A mimochodem, už mne na Twitteru následujete?  

Jan Hýsek

Líbí se vám náš projekt? Podpořte jej finančně.

—————